E-Catalog > Software Solution > Sales Force Automation System : SmartSales

PAGE VIEW : 15,075

Product Information :

Name :
Sales Force Automation System : SmartSales
Category :
 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Sub - Category :
 1. Software Solution
Brand :
Sales Force Automation System: SmartSales
Product Type :
 1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
Sales Force Automation System : SmartSales คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์มือถือ (Palm หรือ Pocket PC) ในการขายสินค้าโดยพนักงานขายและพิมพ์ใบสั่งซื้อชั่วคราวได้

Product Detail :

Sales Force Automation System : SmartSales

       ซอฟต์แวร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Palm หรือ Pocket PC) ในการขายสินค้าโดยพนักงานขาย และพิมพ์ ใบสั่งซื้อชั่วคราวได้ทันทีจากเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ เช่น การเก็บเงินค้างชำระ วางแผนการพบลูกค้า วางแผนการส่งเสริมการขาย ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกค้าและแนะนำการสั่งซื้อการเชื่อมต่อกับสำนักงาน เพื่อรับ/ส่งข้อมูล ผ่านโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์มือถือ

คุณสมบัติสำคัญ (ทุกภารกิจในหนึ่งเดียว) •

 • การใช้งานและการเข้าสู่เมนูต่างๆ (User Interface) ง่าย สะดวก และรวดเร็ว • 
 • รองรับระบบการขายแบบรวม VAT( include VAT) หรือ ไม่รวม VAT(Exclude VAT) • ตั้งราคาขายมาตรฐานได้หลายชุดสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม • 
 • ระบบแผนการพบลูกค้า • 
 • ระบบการเก็บเงินค้างจ่าย • 
 • สามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าได้ • 
 • ระบบการตรวจนับ Stock ของลูกค้า • 
 • ระบบแนะนำการสั่งซื้อ •
 • ขายได้ทั้งแบบหีบ(Pack) และแยกชิ้น (Piece) • ขายสินค้าได้ทั้งแบบสแกน และกรอกข้อมูล • 
 • ขายสินค้าได้ทั้งแบบเงินสดและเครดิต • 
 • บันทึกรายการสินค้าที่แถม • เงื่อนไขส่วนลด และส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบ • 
 • กำหนดช่วงวันที่ที่จะใช้ส่วนลดพิเศษหรือการส่งเสริมการขายได้ • 
 • ระบบการตรวจสอบ Credit Limit • 
 • ระบบ Back Up ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์มือถือลงใน SD Card • 
 • ระบบการตั้งเป้าหมายการขายรายสินค้าหรือแยกตามกลุ่มสินค้า และรายงานผลงานการขาย • 
 • สนับสนุนการส่งข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์พื้นฐานหรือมือถือ และผ่านทาง Internet •
 • ระบบกระจายข้อความ(Broadcast) ไปที่คอมพิวเตอร์มือถือที่ต้องการ • รายงานต่างๆ บนคอมพิวเตอร์
  • รายงานเกี่ยวกับการขาย
  • รายงานเกี่ยวกับการเก็บเงิน
  • เลือกแสดงผลและใส่ข้อมูลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ประโยชน์

เทคโนโลยีที่ก้าวไกล ประกอบกับซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ ทำให้ข้อมูลเพียบพร้อมอยู่บนฝ่ามือ ทุกภารกิจของ พนักงานขายสำเร็จอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง พนักงานขายสามารถพบลูกค้าได้มากขึ้น นั่นหมายถึง ยอดขายที่จะเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่าย จะลดลงจากการที่ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน ลดความยุ่งยาก สับสน และล่าช้าจากข้อมูลที่ผิดพลาดได้ง่ายจากพนักงานขาย หรือพนักงาน ป้อนข้อมูล เช่น ราคาขาย ยอดรวม ยอดเก็บเงิน และอื่น ๆ การสื่อสาร รับ/ส่ง ข้อมูล และรายงานที่รวดเร็วทำให้ฝ่ายบริหารสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ทันท่วงที เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากจะทำให้ลูกค้าประทับใจแล้ว ยังเป็นการเสริมภาพพจน์ ขององค์กรอีกด้วย จากการทำงานที่เป็นระบบ การวางแผนการส่งเสริมการขาย กำหนดราคา ของแถม กำหนดสายวิ่ง (route) วางแผนการพบลูกค้า ตั้ง Sales Target เก็บเงินค้างชำระ ควบคุมวงเงินเครดิต และอื่นๆ จะถูกกำหนดโดยส่วนกลาง โดยฝ่ายบริหาร ทำให้การควบคุม ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.anyworkanywhereanytime.com/vansales-sales-force-automation-smartsales.html

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด (RBS)
ติดต่อฝ่ายขาย : 02-743-4595
http://www.anyworkanywhereanytime.com/
E-mail: info@rbs-center.info
Line: @aaaplus หรือ https://goo.gl/DPmDAz
Manager : https://goo.gl/QiPeCb
Fanpage : https://www.facebook.com/AnyworkAnywhereAnytime.All
Product Gallery :

Other Product In Group "Software Solution (4)"