E-Catalog > Software Solution > Field Force Automation System : SmartService

PAGE VIEW : 13,734

Product Information :

Name :
Field Force Automation System : SmartService
Category :
 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Sub - Category :
 1. Software Solution
Brand :
Field Force Automation System : SmartService
Product Type :
 1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
Field Force Automation: SmartService เป็นระบบบันทึกการทำงานของช่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์มือถือและการสื่อสารผ่าน อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ

Product Detail :

Field Force Automation: SmartService

       ระบบบันทึกการทำงานของช่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์มือถือและการสื่อสารผ่าน อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยระบบที่นำเสนอจะเหมาะสำหรับบริษัทที่มีหน่วยงานตรวจซ่อมนอกสถานที่ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีทั้งแบบมีแผนการตรวจเช็ค (Preventive Maintenance)ล่วงหน้า และบางครั้งมีการนัดหมายนอกแผนโดยลูกค้าโทรแจ้งเครื่องขัดข้องผ่าน Call Center หรือพนักงานธุรการที่สำนักงาน

คุณสมบัติสำคัญของ SmartService (ทุกภารกิจในหนึ่งเดียว) 
 • ระบบการกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน และการอนุมัติการทำรายการสมบูรณ์แบบ
 • ระบบสินค้าคงคลังของสำนักงานใหญ่ และสาขา  
 • ระบบกระจายข่าวสารจากสำนักงานใหญ่ (Broadcast) ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ(PDA) ที่ต้องการ  
 • ระบบ Market Survey กำหนดชุดคำถามและรูปแบบคำตอบ เพื่อให้ช่างไปเก็บข้อมูล
 • ระบบแนะนำการเบิกสินค้าและอะไหล่ขึ้นรถ
 • ระบบ Call Center รับปัญหาและนัดหมายทันที เพื่อส่งข้อมูลให้ช่างทีอยู่หน้างานต่อไป
 • ระบบแสดงสถานะการทำงานของช่างผ่านหน้าจอของ Call Center
 • ระบบแผนการพบลูกค้าล่วงหน้า
 • ระบบบันทึกการทำงานให้บริการของช่าง
 • ระบบการรับคืนสินค้าและอะไหล่
 • ระบบการเก็บเงินค้างจ่าย  
 • ระบบสินค้าคงคลังของรถสินค้าและอะไหล่
 • ระบบตรวจนับสินค้าและอะไหล่บนรถ
 • ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ระบบโอนเงินเข้าสำนักงาน
 • ระบบบันทึกพิกัดร้านค้าเพื่อการรายงานบน Google Earth หรือ Google Map
 • รายงานต่างๆ ทั้งแบบธรรมดา และแบบแสดงบน Google Earth หรือ Google Map
 • ระบบการส่งข้อมูลที่แม่นยำ รวดเร็วทันใจ ผ่านInternet ด้วยระบบ GPRS/EDGE/3G

ประโยชน์ของ SmartService

          เทคโนโลยีที่ก้าวไกล ประกอบกับซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ ทำให้ข้อมูลเพียบพร้อมอยู่บนฝ่ามือ การนัดหมายที่ถูกต้อง และรวดเร็ว ช่างสามารถให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น นั่นหมายถึง คุณภาพบริการที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายที่จะลดลงจากการที่ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน ลดความยุ่งยาก สับสน และล่าช้าจากข้อมูลที่ผิดพลาดได้ง่ายจากพนักงาน การสื่อสาร รับ/ส่ง ข้อมูล และรายงานที่ถูกต้อง รวดเร็วทำให้ฝ่ายบริหารสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากจะทำให้ลูกค้าประทับใจแล้ว ยังเป็นการเสริมภาพพจน์ ขององค์กรอีกด้วย จากการทำงานที่เป็นระบบ การวางแผนการนัดหมาย การเตรียมอะไหล่ การเก็บเงินค้างชำระ  และอื่นๆ ทำให้การควบคุมภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.anyworkanywhereanytime.com/vansales-sales-force-automation-smartsales.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด (RBS)
ติดต่อฝ่ายขาย : 02-743-4595
http://www.anyworkanywhereanytime.com/
E-mail: info@rbs-center.info
Line: @aaaplus หรือ https://goo.gl/DPmDAz
Manager : https://goo.gl/QiPeCb
Fanpage : https://www.facebook.com/AnyworkAnywhereAnytime.AllProduct Gallery :

Other Product In Group "Software Solution (4)"