E-Catalog > Software Solution > Fixed Asset Tracking System: Auto Track

PAGE VIEW : 15,246

Product Information :

Name :
Fixed Asset Tracking System: Auto Track
Category :
 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
Sub - Category :
 1. Software Solution
Brand :
Fixed Asset Tracking System:Auto Track
Product Type :
 1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
Fixed Asset Tracking System : Auto Track คือ Software ที่ใช้ PDA ในการตรวจนับทรัพย์สิน ทำให้การตรวจนับสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

Product Detail :

Fixed Asset Tracking System : Auto Track

       ซอฟต์แวร์ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือและเครื่องอ่านบาร์โค้ดในการตรวจนับทรัพย์สินขององค์กร โดยที่ทรัพย์สินแต่ละหน่วยจะมีป้ายบาร์โค้ดติดอยู่ เริ่มด้วยผู้ใช้นำเข้าข้อมูลทรัพย์สินที่จะตรวจนับสู่ระบบของ AutoTrack ซึ่งทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ เพื่อการเตรียมข้อมูลจากนั้นดาวน์โหลดข้อมูลมาที่คอมพิวเตอร์มือถือ เพื่อนำไปตรวจนับโดยการอ่านรหัสจากบาร์โค้ดที่ติดอยู่ที่ทรัพย์สิน เมื่อตรวจนับเสร็จแล้วก็ทำการอัพโหลดข้อมูลขึ้นสู่ระบบ AutoTrack บนคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผล และออกรายงานต่อไป

คุณสมบัติสำคัญ

 • ดาวน์โหลดข้อมูลทรัพย์สินจากระบบ Back Office ในรูปแบบที่กำหนดลงบนคอมพิวเตอร์มือถือผ่านทาง Cradle โดยสามารถเลือกตามวันที่รับเข้าและมูลค่าของทรัพย์สิน •
 • บันทึกข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สินโดยการ สแกนบาร์โค้ดด้วยคอมพิวเตอร์มือถือเตือน เมื่อพบทรัพย์สินที่ว่างผิดโลเคชั่นและให้เลือกว่าจะย้ายโลเคชั่นหรือไม่ • 
 • อัพโหลดข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สินจากคอมพิวเตอร์มือถือขึ้นบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ผ่านทาง Cradle • 
 • พิมพ์รายงานการตรวจนับทรัพย์สินที่สำนักงาน
  • เปรียบเทียบจำนวนที่นับได้จริงกับจำนวนที่ได้จากระบบ Back Office และแสดงจำนวนที่แตกต่าง
  • แสดงรายการทรัพย์สินที่เปลี่ยนตำแหน่ง
  • แสดงรายการทรัพย์สินที่สูญหาย
  • แสดงรายการทรัพย์สินที่ไม่มีแถบแสดงรหัสทรัพย์สิน หรือติดแถบแสดงรหัสทรัพย์สินผิด
  • และอื่น ๆ • จัดข้อมูลการตรวจนับทรัพย์สินตามรูปแบบที่ Back office ต้องการเพื่อการโอนข้อมูล(Export)ไประบบ Back Office • มีโปรแกรมในการพิมพ์บาร์โค้ด เพื่อติดทรัพย์สิน 

ประโยชน์

       การตรวจนับด้วยคอมพิวเตอร์มือถือและเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ลดการผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน มีรายงานหลากหลายรูปแบบให้ใช้งานได้ทันที หรือจะนำข้อมูลที่นับได้ไปใช้งานอย่างอื่นได้ตามต้องการ


 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.anyworkanywhereanytime.com/fixed-asset-tracking-smarttrack.html 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด (RBS)
ติดต่อฝ่ายขาย : 02-743-4595
http://www.anyworkanywhereanytime.com/
E-mail: info@rbs-center.info
Line: @aaaplus หรือ https://goo.gl/DPmDAz
Manager : https://goo.gl/QiPeCb
Fanpage : https://www.facebook.com/AnyworkAnywhereAnytime.All


 Product Gallery :

Other Product In Group "Software Solution (4)"